Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη κενών θέσεων στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ

    Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα  κλίμακας Α13 και δύο  θέσεων λειτουργών κλίμακας Α8-Α10-Α11. Οι  αιτήσεις των υποψηφίων  θα πρέπει να συμπληρωθούν μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που θα βρείτε πιο κάτω, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00μμ.

    Προκήρυξη κενής θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην ΑΑΕΚ

    Προκήρυξη 2 κενών θέσεων λειτουργών στην ΑΑΕΚ

    Υποβολή Αίτησης