Επιχορηγήσεις / Προκηρύξεις

Η Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας που τη διέπει ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, μέσα από καθορισμένες διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ «ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ»

  Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προγράμματος πολύ-επίπεδης παροχής προληπτικών δράσεων σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια με ομάδα στόχου τους έφηβους/νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και τους γονείς τους.

  Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί σε Παγκύπρια βάση. Το διαθέσιμο ποσό είναι 40.000 ευρώ.

  Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται το Δεκέμβριο του 2018 και η ολοκλήρωσή του το Δεκέμβριο 2019. 

  Τελευταία ημερομηνία υποβολής,  27 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 μ.μ

  Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΦΙΝΟΥ

   Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ δέχεται αιτήσεις για την υποβολή προτάσεων  με στόχο την εφαρμογή προγράμματος στήριξης μεταναστών / αιτητών ασύλου σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών οι οποίοι διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας της Κοφίνου. Το διαθέσιμο ποσό είναι 30.000 ευρώ.

   Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2018 και η ολοκλήρωση του τον Δεκέμβριο 2019.

    Τελευταία ημερομηνία υποβολής, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2019  στις 12:00 μ. μ.

    Πληροφορίες για την υποβολή της πρότασης είναι διαθέσιμες εδώ.

   Ρώτα την AAEK ανώνυμα

   Οι εκδηλώσεις μας