Επιχορηγήσεις / Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής πρότασης, με στόχο την εφαρμογή προληπτικού/ών προγράμματος/ων

  Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προληπτικού/ών προγράμματος/ων που να απορρέει/ουν από την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 , το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΕΚ για την Αντιμετώπιση του καπνίσματος και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια (2018-2020), ενώ θα εξυπηρετεί παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  και των οικογενειών τους.

  Η γεωγραφική κάλυψη των προτάσεων μπορεί να είναι ανά Επαρχία ή  σε Παγκύπρια βάση.

  Το διαθέσιμο ποσό για την εν λόγω διαδικασία είναι μέχρι 70.000 ευρώ εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό της ΑΑΕΚ.

  Τελευταία ημερομηνία υποβολής,  30 Οκτωβρίου 2019 στις 12.00μ.μ

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22442969, email maria.matheou@naac.org.cy

  Για την προκήρυξη ακολουθήστε το σύνδεσμο.

   

  Ρώτα την AAEK ανώνυμα

  Οι εκδηλώσεις μας