Επιχορηγήσεις / Προκηρύξεις

Η Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας που τη διέπει ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, μέσα από καθορισμένες διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η Αρχή Αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κύπρου δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων θεραπείας που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013- 2020 και το Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια 2019- 2020.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 15η Απριλίου 2019, μέχρι τις 12:00 μ.

Για το σχετικό έντυπο επιχορήγησης, πατήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας