Επιχορηγήσεις / Προκηρύξεις

Η Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας που τη διέπει ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, μέσα από καθορισμένες διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Προληπτικό Πρόγραμμα "ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ"

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) δέχεται προτάσεις για ανάπτυξη του Προληπτικού Προγράμματος "ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ". Στόχος του Προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης ή/και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών των αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή δεν καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα/κρατικά βοηθήματα. Οι Ανάδοχοι Φορείς που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να έχουν εντοπίσει πέντε (5) διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών, ηλικίας 9-13 ετών, τα οποία να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να έχουν εξασφαλίσει γραπτή συγκατάθεση των γονιών. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων, Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:00μμ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nasia.fotsiou@naac.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο

Οικονομική Επιχορήγηση Θεραπευτικών Προγραμμάτων 2018

Η Αρχή Αντιμετώπισης Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους για τις εξαρτήσεις τόσο στις παράνομες όσο και τις νόμιμες ουσίες καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, για το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι γίνεται αποδεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Για αποστολή των εντύπων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση info@naac.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 30η Μαρτίου 2018, μέχρι τις 12:00μ.

Τα έγγραφα θα τα βρείτε στην www.naac.org.cy (επισυνάπτεται με τίτλο: Έντυπο Επιχορήγησης Θεραπείας 2018)

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας