Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2019

6/06/2019 11:30 - 12:30

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για τα Ναρκωτικά του 2019 θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες στις 6 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σύντομα.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας