Εκπαίδευση στο εργαλείο euroDEN

21/07/2020 09:00 - 11:00

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, διοργανώνει εκπαίδευση για την εφαρμογή του ερωτηματολογίου euroDEN για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνουν το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 14 και 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00-11:00πμ

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας