Εκπαιδευτική ημερίδα «Χορήγηση ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για σκοπούς πρόληψης των θανάτων από υπερβολική δόση»

20/02/2019

αίθουσα εκδηλώσεων ΠΟΕΔ (Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς)

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Χορήγηση Ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για πρόληψη των θανάτων που οφείλονται σε υπερβολική δόση».

Η  διάθεση της ναλοξόνης (φαρμακευτική ουσία, αντίδοτο των οπιούχων) για κατ’ οίκον χρήση σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο υπερβολικής χρήσης ή/και σε φίλους και συγγενείς τους, σε συνδυασμό με μία βραχύχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση εκτός από μία τεκμηριωμένα αποτελεσματική πρακτική σε διεθνές επίπεδο μείωσης των θανάτων από υπερβολική δόση, αποτελεί ένα  καινοτόμο μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα σε 9 χώρες της ΕΕ. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παροχή ναλοξόνης (σε μορφή ρινικού σπρέι) σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των ατόμων που δύναται να είναι μάρτυρες υπερβολικής δόσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε:

  • τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου ΑΑΕΚ
  • το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής ημερίδας
  • παρουσίαση Αν. Εκτελεστικής Γραμματέας της ΑΑΕΚ για την προβληματική χρήση στην Κύπρο
  • παρουσίαση της κας Dagmar Hedrich, EMCDDA για τους θανάτους που συνδέονται με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης στην Ευρώπη και διαθέσιμα μέτρα αντιμετώπισης
  • παρουσίαση του Δρ. Henrik Thiesen, Κοινωνικής Υπηρεσίες Κοπεγχάγης με θέμα την πρόληψη των θανάτων με τη χορήγηση ναλοξόνης

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας