Εκπαιδευτική ημερίδα «Χορήγηση ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για σκοπούς πρόληψης των θανάτων από υπερβολική δόση»

20/02/2019

αίθουσα εκδηλώσεων ΠΟΕΔ (Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς)

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, με θέμα «Χορήγηση ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για σκοπούς πρόληψης των θανάτων από υπερβολική δόση». Κύριοι ομιλητές στην εκπαίδευση θα είναι η κα Dagmar  Hedrich, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, και ο Δρ. Henrik Thiessen (MD, General Practitioner, senior physician and manager, HealthTeam for Homeless & SAVE LIFE, Copenhagen City Social Services). 

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε Λειτουργούς των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, του Γενικού Κρατικού Χημείου, του Τμήματος Ασθενοφόρων, του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, του Τμήματος Τελωνείων, του Τμήματος Φυλακών και των μη κυβερνητικών Θεραπευτικών Δομών.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας