Εκπαίδευση σωφρονιστικών υπαλλήλων Τμήματος Φυλακών

21/09/2020 08:00 - 23/09/2020 14:30

H Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) διοργανώνει εκπαίδευση των σωφρονιστικών υπαλλήλων του Τμήματος Φυλακών, στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020 (από τις 08:00- 14:30) με θέμα: "Τρόποι αντιμετώπισης ατόμων με προβλήματα εξάρτησης παράνομων ουσιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και νέες ψυχοδραστικές ουσίες".Τρόποι αντιμετώπισης ατόμων με προβλήματα εξάρτησης παράνομων ουσιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης & νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας