Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΑΑΕΚ, 8 Φεβρουαρίου 2019, 10:00πμ,"Αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της εξάρτησης"

8/02/2019 10:00 - 9/02/2019 11:00

Πρόσκληση

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας