17η Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου Έγκαιρης Προειδοποίησης

5/06/2018 10:09 - 6/06/2018 10:10

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων συμμετέχει στις συναντήσεις του Δικτύου Έγκαιρης Προειδοποίησης μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας