Τριήμερη εκπαίδευση επαγγελματιών για τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών

4/03/2020 08:00 - 13:00

Η ΑΑΕΚ διοργανώνει δεύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών των δομών θεραπείας της εξάρτησης για τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών, σε συνεργασία με την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS. Λόγω μεγάλης ανταπόκρισης των επαγγελματιών, η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες:

 

Α ομάδα: 4, 6 και 13 Μαρτίου

 

Β ομάδα: 18, 20 και 27 Μαρτίου

 

 

Λίγες πληροφορίες για την εκπαίδευση:

Η εκπαίδευση «Community Testing: Ανάπτυξη Γνώσεων και Ικανοτήτων γύρω από τη σεξουαλική υγεία, τη συμβουλευτική σε περιβάλλον εξέτασης για τον HIV, άλλες ΣΜΛ και τις Ηπατίτιδες, σε ειδικές ομάδες πληθυσμού» έχει στόχο την προετοιμασία ατόμων για διενέργεια εξετάσεων ταχείας ανίχνευσης για τον HIV, την Ηπατίτιδα και άλλες Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), σε μη-επικριτικό περιβάλλον.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:

 

• Μέρος Πρώτο:

Το πρώτο μέρος αφορά σε τρι-ήμερη εκπαίδευση ανάπτυξης εξέτασης και συμβουλευτικής στο μοντέλο “Community Testing & Counselling”, για ανάπτυξη ενσυναίσθησης, γνώσεων και ικανοτήτων, γύρω από ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, άτομα που εμπλέκονται σε ChemSex, Άντρες που Κάνουν Σεξ με Άντρες, κ.α.) αγγίζοντας θέματα όπως οι στάσεις και αντιλήψεις μας γύρω από τη χρήση ουσιών, τη σεξουαλικότητα, την απόλαυση, τις επικινδυνότερες πρακτικές στη χρήση και στο σεξ, αλλά και τρόπους μείωσης της επικινδυνότητας, αύξησης της ενσυναίσθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων συμβουλευτικής (ψυχολογικών πρώτων βοηθειών) πριν και μετά την εξέταση ταχείας διάγνωσης.

 

• Δεύτερο Πρώτο:

Το δεύτερο μέρος αφορά σε πρακτική εκπαίδευση των εξεταστών στο Cy Checkpoint (Πρόγραμμα PopUp HIV Test) της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS για τη διενέργεια εκτάσεων Rapid Testing. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 1 ατομική επίσκεψη για πρακτική εκπαίδευση στο Cy Checkpoint, σε ημερομηνίες/τοποθεσίες που θα επιλέξουν οι ίδιοι.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας