Τηλε-εκπαιδευτικό webinar του Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΝΜ με θέμα «Μείωση Βλάβης σε άτομα με χρήση ψυχοδραστικών ουσιών»

25/06/2020 17:00 - 19:00

 

Τηλε-εκπαιδευτικό webinar του Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΝΜ με θέμα «Μείωση Βλάβης σε άτομα με χρήση ψυχοδραστικών ουσιών»

 Η ΑΑΕΚ συμμετέχει με παρουσίαση των Βέλτιστων πρακτικών μείωσης της βλάβης στην ΕΕ και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα