Συνεδρία της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κάπνισμα

25/10/2019 13:00 - 14:30

Στις 25 Οκτωβρίου 2019, στις 13:00μμ θα πραγματοποιηθεί συνεδρία της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ), στα γραφεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).  Η ΕΣΕΚ, αρμόδια τόσο για την εκπόνηση όσο και την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κάπνισμα της ΑΑΕΚ, διατυπώνει την πολιτική για την διαχείριση του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων στο παγκύπριο.  Στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίας συμπεριλαμβάνεται συζήτηση για τον βαθμό υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κάπνισμα, καθώς και συζήτηση για την εφαρμογή και ενδεχόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το κάπνισμα, και ενημέρωση για τις τελευταίες έρευνες επί του θέματος του καπνίσματος στην Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το κάπνισμα: https://www.naac.org.cy/el/stoixeia-kapnisma.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας