Εκπαίδευση των κοινοτικών αστυνομικών των Βάσεων σε θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις στα γραφεία της ΑΑΕΚ

18/02/2020 09:30 - 13:00

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 από τις 09.30 μέχρι 13.00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΑΕΚ εκπαίδευση των κοινοτικών αστυνομικών των βάσεων σε θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας