Εκπαιδευτική Ημερίδα στους Λειτουργούς των ΥΚΕ, Λευκωσία

17/09/2019 08:30 - 15:00

Η ΑΑΕΚ πραγματοποιεί τρίτη σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων οι οποίες απευθύνονται στους Λειτουργούς των κρατικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας των ΥΚΕ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν ως κηδεμόνες των παιδιών που διαμένουν στα ιδρύματα αυτά. Τα θέματα που θα καλυφθούν αφορούν κυρίως στην έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων χρήσης ουσιών, τις επιπτώσεις και τον ρόλο των λειτουργών των κρατικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στη στήριξη παιδιών υψηλού κινδύνου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πολύκεντρο Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, 8:30-15:00.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας