Εκπαίδευση Ευρωπαικών Προδιαγραφών Ποιότητας στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο) 18, 19 και 20 Μαίου 2021

18/05/2021 16:15 - 20/05/2021 16:16

H AAEK θα πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδεύσεων προς υφιστάμενους συνεργάτες, αλλά και νέους συνεργάτες, σε σχέση με τον Οδηγό Πρόληψης και ειδικότερα την χρήση των Ευρωπαικών Προδιαγραφών Ποιότητας στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο) για σκοπούς αδειοδότησης και επιχορήγησης προληπτικών προγραμμάτων.
Η κάθε σειρά εκπαιδεύσεων θα έχει διάρκεια 3 ημερών, με μέγιστες ώρες ανά ημέρα τις 7 (το αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες).

Η εκπαίδευση αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή και δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων.

Η 1η κατά σειρά εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Μαίου 2021 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα