Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών

9/06/2020 10:00 - 12:00

Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών

Πρόκειται για τη δεύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών των δομών θεραπείας της εξάρτησης για τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS και είχε αναβληθεί τον Μάρτιο λόγω πανδημίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:
Μέρος Πρώτο:
Το πρώτο μέρος αφορά την εκπαίδευση ανάπτυξης εξέτασης και συμβουλευτικής στο μοντέλο “Community Testing & Counselling”, για ανάπτυξη ενσυναίσθησης, γνώσεων και ικανοτήτων, γύρω από ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, άτομα που εμπλέκονται σε ChemSex, Άντρες που Κάνουν Σεξ με Άντρες, κ.α.) αγγίζοντας θέματα όπως οι στάσεις και αντιλήψεις μας γύρω από τη χρήση ουσιών, τη σεξουαλικότητα, την απόλαυση, τις επικινδυνότερες πρακτικές στη χρήση και στο σεξ, αλλά και τρόπους μείωσης της επικινδυνότητας, αύξησης της ενσυναίσθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων συμβουλευτικής (ψυχολογικών πρώτων βοηθειών) πριν και μετά την εξέταση ταχείας διάγνωσης.  

Μέρος Δεύτερο:

Το δεύτερο μέρος αφορά σε πρακτική εκπαίδευση των εξεταστών στο Cy Checkpoint (Πρόγραμμα PopUp HIV Test) της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS για τη διενέργεια εξετάσεων Rapid Testing. 

9 Ιουνίου 2020, 10:00- 12:00, τηλεδιάσκεψη
10 Ιουνίου 2020, 10:00- 12:00, τηλεδιάσκεψη
11 Ιουνίου 2020, 12:00- 14:00, τηλεδιάσκεψη
12 Ιουνίου 2020, 10:00- 12:00, τηλεδιάσκεψη
Professionals' training on the use of rapid tests for infectious diseases
This is the second training of professionals in the use of rapid tests in order to detect infectious diseases, which is organized in collaboration with the AIDS Solidarity Movement and which was originally planned in March but was postponed due to the pandemic.
The program includes two parts:
Part One:
The first part is based on the “Community Testing & Counseling” model and focuses on issues of vulnerable groups (eg people who use psychoactive substances, people involved in ChemSex, Men who have sex with men, etc.), attitudes and perceptions of substance use, sexuality, pleasure, dangerous practices in drug use and sex, ways to reduce the risk,  counseling skills before and after the rapid test.
Part Two:
The participants will visit the CY Checkpoint in order to practice carrying out the rapid tests in real environment, with the guidance of AIDS Solidarity Movement.
9 June 2020, 10:00- 12:00, teleconference
10 June 2020, 10:00- 12:00, teleconference
11 June 2020, 12:00- 14:00, teleconference
12 June 2020, 10:00- 12:00, teleconference

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα