Δείκτης Επικράτησης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό

Ο στόχος του Δείκτη είναι, βάσει ερευνών, η παροχή έγκυρων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την έκταση, τα πρότυπα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στο γενικό πληθυσμό (ενήλικες, νεαρά άτομα και μαθητές).

Συγκεκριμένα, ο δείκτης παρέχει πληροφορίες για τα πιο κάτω:

  • Την έκταση και τον τρόπο της χρήσης ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό.
  • Τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των χρηστών.
  • Τη σχέση μεταξύ της χρήσης ουσιών εξάρτησης και διαφόρων παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση.
  • Τις στάσεις διαφόρων ομάδων πληθυσμού απέναντι στη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης.
  • Διαχρονικές αλλαγές των πιο πάνω.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης των ουσιών εξάρτησης, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, καθώς και σχεδιασμό τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για στοιχεία που αφορούν στην Κύπρο, από την έρευνα ESPAD ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Για στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό και νεανικό πληθυσμό (έρευνα ESPAD), ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Έρευνα Γενικού Πληθυσμού στην Κύπρο

Με σκοπό την άντληση στοιχείων σχετικά με το Δείκτη Επικράτησης της χρήσης στο Γενικό Πληθυσμό, τον οποίο παρακολουθεί το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ, διενεργεί κάθε 3 χρόνια την Έρευνα Γενικού Πληθυσμού (ποσοτική έρευνα), η οποία αφορά στην επικράτηση της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 χρονών. Στα πλαίσια αυτά διεξήχθηκε το 2019 η πέμπτη σειρά της έρευνας την οποία μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: Έρευνα Γενικού Πληθυσμού 2019

Για στατιστικά στοιχεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Γενικό πληθυσμό ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα