Δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών

Ο Δείκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ) παρέχει στοιχεία σχετικά με την επικράτηση των μολυσματικών ασθενειών (HIV, Ηπατίτιδα Γ και Ηπατίτιδα Β) ανάμεσα σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ).

Τα στοιχεία συλλέγονται σε ετήσια βάση κυρίως μέσω διαγνωστικών εξετάσεων για μόλυνση από τους συγκεκριμένους ιούς, στις οποίες υποβάλλονται οι ΧΕΝ που προσεγγίζουν τα θεραπευτικά προγράμματα.

Ο ιός της ηπατίτιδας Γ είναι εξαιρετικά μολυσματικός – περίπου δέκα φορές περισσότερο από τον ιό HIV, και προσβάλλει το ήπαρ. Η  μόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας Γ, μπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήματα υγείας, από χρόνια κόπωση μέχρι σοβαρές ηπατικές παθήσεις και καρκίνο του ήπατος και είναι δυνητικά θανατηφόρα. Συχνά, ωστόσο, άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό δεν εμφανίζουν συμπτώματα ακόμη και για πολλά χρόνια και οι περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις παραμένουν χωρίς διάγνωση. 

Η μετάδοση του ιού  HIV που σχετίζεται με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, μπορεί να εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα, καθώς η επικράτηση του HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες αυξάνεται σε ορισμένες περιπτώσεις από ουσιαστικά 0% σε 40% εντός ενός ή δύο ετών.

Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που οφείλονται σε αυτούς τους ιούς συγκαταλέγονται στις πλέον σοβαρές συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών για την υγεία. Η ενδοφλέβια χρήση ουσιών, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες των πιο πάνω σοβαρών συνεπειών στην υγεία και άλλων λοιμωδών νοσημάτων. Σε αρκετές χώρες, η ενδοφλέβια χρήση, και συγκεκριμένα η χρήση κοινής σύριγγας ή άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται κατά την ενδοφλέβια χρήση, αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης του ιού HIV και ηπατίτιδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για το πρωτόκολλο του Δείκτη επικράτησης μολυσματικών ασθενειών (ΔΕΜΑ), ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Έρευνα Μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV, HCV ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες, κατά το 2016 η ΑΑΕΚ διεξήγαγε έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και στην εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες στα θεραπευτικά κέντρα στην Κύπρο. Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2018. Για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, πατήστε το σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα