ΕΚΤΕΠΝ

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), βρίσκεται, η συλλογή, ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων για: α) την επικράτηση της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό και μαθητικό πληθυσμό, β) την έκταση της προβληματικής χρήσης, γ) τη θεραπεία, δ) τις μολυσματικές ασθένειες και τους ε) θανάτους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομων ουσιών.

Το ΕΚΤΕΠΝ λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην ανάπτυξη των δράσεών του και εποπτεύει τη διεκπεραίωση των εργασιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ και τους δείκτες που παρακολουθεί, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

About the CMCDDA
Activities of the CMCDDA
Scientific Committee of the CMCDDA

Cyprus Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

The Cyprus Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (CMCDDA) operates within the framework of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). The Cyprus focal point is a member of the Reitox network, which currently includes each of the 27 EU Member States plus Croatia, Turkey, Norway and the European Commission.

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) was established in 1993 and is based in Lisbon. The EMCDDA exists to provide the EU and its Member States with a factual overview of European drug problems and a solid evidence base to support the drugs debate. It currently offers policymakers the data they need for drawing up informed drug laws and strategies. It also helps professionals and practitioners working in the field pinpoint best practice and new areas of research. For more information about the EMCDDA please follow the link [http://www.emcdda.europa.eu/about]

The National Focal Point was established in 2003 and operates within the organizational framework of the Cyprus Anti-drugs Council.

Scientific Committee of the CMCDDA

The Scientific Committee provides scientific support and supervision, and in effect improves the effectiveness of the work carried out by the CMCDDA.

More specifically:

 • It examines, evaluates and edits reports, including various other publications and information material produced by CMCDDA.
 • It is informed about research results and shares opinions as regards to the findings from the research conducted by the CMCDDA.
 • It provides scientific supervision for the work of the CMCDDA, as regards to the goals and methodology of studies, including the processing and presentation of results so as to provide solid and reliable information for the Board of Directors of the CAC, which in effect can be used for the development of evidence based actions and programmes.
 • It submits recommendations for changes in existing research protocols and other research to the Board of Directors, aiming to improve the quantity as well as quality of the information produced.
 • It studies the situation of the drug using phenomenon, as reported by the CMCDDA’s estimates and submits recommendations to the CAC for possible areas or population groups that may present a need for further investigation.
 • It develops a communications network, where representatives from different academic institutions and research organisations that carry out research projects nationally can participate, thereby enhancing synergies and cooperation.

The CMCDDA’s Scientific Committee consists of the following members:

 • Dr. Chrysanthos Georgiou- President of the Board of Directors or Dr Spyros Stylianou (Member of the CAC)
 • Dr Lambros Samartzis
 • Dr. Michael Michaelides
 • Dr. Spyros Spyrou
 • Mr. Loris Neokleous
Drug situation in Cyprus and Europe
The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) (2011)
Estimating the social needs of Greek Pontiacs, a vulnerable group in Paphos, evaluating the current situation and developing proposals for the implementation of prevention programmes and interventions in the field of social policy and addictions (2010)
General Population Survey (2009)
A study of illicit drug use among arrested criminal offenders (2008)
The prevalence of infectious diseases and molecular epidemiology of Hepatitis C among intravenous drug users seeking treatment
A study on rave parties, ravers and the use of psychoactive substances
A study on substance use among middle age people and the elderly
Τάσεις ανα ουσία
Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο:

Επίσημα στατιστικά στοχιεία

Επίσημα στατιστικά στοιχεία παράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) σε ετήσια βάση. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τη νομοθεσία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ετήσια Έκθεση για την επικράτηση της τοξικομανίας στην Κύπρο 2011

Trends related to Treatment Demand 2004-2011

The trends related to treatment demand are available through various presentations that were prepared for the annual expert meetings of the EMCDDA, or for the national network meetings. These presentations include information including a synopsis of trends over the years as regards to the number of persons seeking treatment for substance misuse, their basic characteristics and patterns of use. The presentations are available here (hyperlink), and you can also access the research results here.

Epidemiological Indicators

A basic principle for the development of an effective policy and the adoption of actions is having an understanding of the nature and extend of the drug problem. The EMCDDA aiming to ensure improved comparability, objectivity and reliability of data has established common criteria key epidemiological indicators and other indicators, with a view to greater uniformity of the measurement methods used by the Member States. In Cyprus, the National Focal Point of the EMCDDA, the Cyprus Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, operates within the framework of the Cyprus Anti-drugs Council.

For more information about the role of the EMCDDA follow the link http://www.emcdda.europa.eu/about

Έρευνες ΑΑΕΚ

A synopsis of the general situation in Cyprus (2012)
2. A study of the available interventions for female substance users in the EU (2012)
The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) (2011)
Estimating the social needs of Greek Pontiacs, a vulnerable group in Paphos, evaluating the current situation and developing proposals for the implementation of prevention programmes and interventions in the field of social policy and addictions (2010)
General Population Survey (2009)
A study of illicit drug use among arrested criminal offenders (2008)
The prevalence of infectious diseases and molecular epidemiology of Hepatitis C among intravenous drug users seeking treatment
A study on rave parties, ravers and the use of psychoactive substances
A study on substance use among middle age people and the elderly
Τάσεις ανα ουσία
Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο: