Θεραπεία

Ο στόχος της θεραπείας είναι η υπέρβαση της εξάρτησης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η πλήρης αποκατάσταση και επανένταξη του ατόμου στη φυσιολογική κοινωνική και οικονομική ζωή στην κοινότητα.

Η αποτελεσματική θεραπεία της εξάρτησης μπορεί να λάβει πολλές μορφές και να συμπεριλάβει επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν όλες στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και την αποκατάσταση του ατόμου, όπως και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της στο άτομο και το κοινωνικό σύνολο.

Η έννοια της τυπικής θεραπευτικής προσέγγισης, κατ’ αναλογία προς την έννοια του τυπικού χρήστη, δεν υφίσταται στη θεραπεία της εξάρτησης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Δεν υπάρχει μοναδικό είδος θεραπείας αποτελεσματικό για όλους - δεν υπάρχει μαγική λύση.

Ορισμένοι χρήστες αναζητούν θεραπεία έχοντας αποφασίσει την αποχή από τη χρήση άμεσα και ολοσχερώς, ενώ για άλλους η θεραπευτική διαδρομή ακολουθεί πιο σταδιακές προσεγγίσεις.

Αναλόγως των ατομικών αναγκών, το θεραπευτικό σύστημα ανταποκρίνεται με περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, οι οποίες είναι στο σύνολό τους ασφαλείς, αποτελεσματικές, εμπεριστατωμένες και πρωτίστως βιώσιμες για τον ασθενή και την οικογένειά του.

Το ΑΣΚ, βάσει του Νόμου 128(Ι)/2000, εγκρίνει όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα του κυβερνητικού και μη-κυβερνητικού, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα, τα οποία υποβάλλονται στο ΑΣΚ για αυτό το σκοπό. Επίσης, βάσει της ίδιας νομοθεσίας, το ΑΣΚ αναλόγως των δυνατοτήτων, ενισχύει και οικονομικά τα προγράμματα που τηρούν τις προδιαγραφές καλής πρακτικής, τις οποίες καταρτίζει το ΑΣΚ.

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο παρέχονται διαφόρου τύπου υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και στις οικογένειες τους. Για να δείτε τα εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα που προσφέρονται στην Κύπρο τόσο από κρατικούς, όσο και από μη- κυβερνητικούς φορείς, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Τα παράπονα μπορούν να αποτελέσουν ένα ζωτικό μέσο ανατροφοδότησης από τους χρήστες των θεραπευτικών υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν μοναδικές και χρήσιμες πληροφορίες στις δομές, όσον αφορά στη βελτίωση ποιότητας και στη διαχείριση των κινδύνων.  Η δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος υποβολής παραπόνων το οποίο προωθείται από την ΕΕ αλλά και θεσπίζεται από την Νομοθεσία Περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα αποτελεί δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δομών και τη συγκράτηση των ατόμων στη θεραπεία.

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου σε συνεργασία με τις θεραπευτικές δομές τοξικοεξάρτησης ετοίμασε τον Οδηγό Συστήματος Παραπόνων, ο οποίος παραθέτει τις αρχές που διέπουν τέτοια συστήματα, την προτεινόμενη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα. Παράλληλα, το ΑΣΚ παραμένει στη διάθεση των δομών για την παροχή οποιασδήποτε στήριξης χρειάζεται αναφορικά με τη δημιουργία συστήματος παραπόνων.

Η ύπαρξη και η εφαρμογή τέτοιου συστήματος αποτελεί βέλτιστη πρακτική, για αυτό και από το 2016 αποτελεί προϋπόθεση για έγκριση και επιχορήγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων. Για πρόσβαση στον Οδηγό του Συστήματος Υποβολής Παραπόνων πατήστε εδώ

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρουasknow - ask to know, η οποία σχεδιάστηκε πρωτίστως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, την οικογένεια και τους οικείους τους, προκειμένου να τους παρέχει τη δυνατότητα «ζωντανής», άμεσης και διαδικτυακής επικοινωνίας με ειδικούς επαγγελματίες στην αντιμετώπιση της εξάρτησης.