Διοικητικό Συμβούλιο

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύσταση του υφιστάμενου Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος ΑΣΚ: Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σεντώνας
Μέλη: Στέλιος Σεργίδης
  Κώστας Κωνσταντίνου
  Σούλα Ιωάννου
  Βασίλης Χρυσάνθου
 

Δρ.Γιώργος Γεωργίου

Δρ. Χρίστος Μηνά

Μαρία Αυξεντίου