ΑΣΚ και πρόληψη της εξάρτησης

H πρόληψη της εξάρτησης αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, περιορισμό και εξάλειψη των αιτιών που συμβάλουν στη γένεση της χρήσης και εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. Για τον οδηγό πρόληψης πατήστε εδώ  και για τα ενημερωτικά έντυπα πρόληψης πατήστε εδώ.

 

Τα προγράμματα πρόληψης επιδιώκουν:

  • Να ενισχύσουν τα άτομα που δεν κάνουν χρήση να μην δοκιμάσουν εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • Να βοηθήσουν όσους δοκίμασαν (πρώτη φορά ή χρησιμοποιούν περιστασιακά) εξαρτησιογόνες ουσίες να διακόψουν τη χρήση και να μην την επαναλάβουν,
  • Να αποτρέψουν την έναρξη ή την εξάρτηση από άλλες συμπεριφορές, όπως ο τζόγος ή η εξάρτηση από το διαδίκτυο.

Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα ή στρατηγικές, από την καθολική πρόληψη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας (περιβαλλοντική πρόληψη) μέχρι την πρόληψη που επικεντρώνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου (ενδεδειγμένη πρόληψη). Η σημαντικότερη πρόκληση για τις πολιτικές πρόληψης συνίσταται στο να συνδυάσουν τα διάφορα επίπεδα πρόληψης με το βαθμό τρωτότητας κάθε ομάδας-στόχου (Derzon, 2007) και να διασφαλίσουν την επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, καθώς και την επαρκή κάλυψη του πληθυσμού.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αγωγή υγείας και την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών εντός του σχολείου. Για να δείτε το έντυπο, ακολουθείστε το σύνδεσμο.

Περιβαλλοντικές στρατηγικές
Καθολική πρόληψη
Επικεντρωμένη πρόληψη
Ενδεδειγμένη πρόληψη
Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραμμές
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης στην Κύπρο
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που Διέπει τη Διαδικασία για Παραπομπή Νεαρών Συλληφθέντων από την Αστυνομία Κύπρου – ΥΚΑΝ σε Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε Μη Κρατικά Θεραπευτικά Κέντρα