ΑΣΚ και μείωση της βλάβης

Η Μείωση της βλάβης περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης, όπως οι μολυσματικές ασθένειες και οι θάνατοι. Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης δεν έχουν ως στόχο απαραίτητα τη διακοπή της χρήσης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και τα προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συρίγγων και η πληροφόρηση και εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση.

Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης αποτελεί σημαντικό στόχο της δημόσιας υγείας και εντάσσεται στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά.

Αποτρέποντας τους θανάτους από χρήση οπιοειδών
Αποτρέποντας την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων