Ενημερωτικά Έντυπα

 

1. ΠΡΟΛΗΨΗ


Έντυπα που επικεντρώνονται στην πρόληψη και εκδίδονται  από το ΑΣΚ ή άλλους οργανισμούς. Απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ.

Γονείς και πρόληψη

Στόχος αυτού του εντύπου, είναι να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στους γονείς σε σχέση με το γονεϊκό τους ρόλο και τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά καθώς και τα προληπτικά προ γράμματα στα οποία μπορούν να αποταθούν έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις γονεϊκές τους ικανότητες.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

 Γονείς - σχολείο: ενημερώσου

Οι γονείς και το σχολείο μπορούν να αποτελέσουν στη ζωή των νέων βασικό παράγοντα πρόληψης και στόχος αυτού του εντύπου είναι να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για διάφορες πτυχές που αφορύν στο γονικό ρόλο σε σχέση με το θέμα, αλλά και να ενημερώσει αναφορικά με τους μηχανισμούς ποτ λειτουργούν εντός του εκαιδευτικού συστήματος και που στόχο έχουν να υποβοηθήσουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ουσίες εξάρτησης.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

 Έντυπο Πρόληψης

 Στόχος αυτού του εντύπου είναι να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά τον Πυλώνα της  Πρόληψης στην Εθνική Στρατηγική 2013-2020 και συγκεκριμένα στο Σχέδιο Δράσης 2013-2016. Επίσης  το έντυπο δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες έγκρισης και επιχορήγησης αλλά και  γενικότερα τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της πρόληψης.

 
Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο
 
 

 Αγωγή Υγείας

 Στο έντυπο αυτό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την  αγωγή υγείας και την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών εντός του σχολείου.

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Εξαρτησιογόνες Ουσίες

 Κάνναβη

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε  το σύνδεσμο

 

 Κοκαΐνη  

              Για να δείτε το έντυπο, ακολουθείστε το σύνδεσμο

 

 Έκσταση/ Αμφεταμίνη/ Μεθαμφεταμίνη

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Νέες Συνθετικές Ουσίες                

               Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

Skunk 

                   Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

Έκδοση - Synthetic Cannabinois

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Τι πρέπει να γνωρίζω για το αλκοόλ

 Το έντυπο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατανάλωση  αλκοόλ, το αλκοόλ και τη νομοθεσία στην Κύπρο, μύθους και αλήθειες, και  προτροπές  για  υπεύθυνη κατανάλωση, όπως επίσης και αναφορά στα διαθέσιμα θεραπευτικά προγράμματα.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

Οδηγός Πρόληψης

Ο Οδηγός Πρόληψης, προτείνει ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών, βέλτιστων πρακτικών και κριτηρίων λειτουργίας προγραμμάτων πρόληψης στην Κύπρο, προκειμένου να διευκολύνει και τη διαδικασία έγκρισης από το ΑΣΚ.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Σημειωματάριο του Εθνοφρουρού

 Το σημειωματάριο του εθνοφρουρού, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους νεοσυλλέκτους και είναι  αποτέλεσμα συνεργασίας του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς και του ΟΠΑΠ ,  αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, στο οποίο ο εθνοφρουρός θα βρει μεταξύ άλλων οδηγό επιβίωσης με  καθημερινά αντικείμενα, βασικές πληροφορίες σχετικά με την                       οδική  ασφάλεια, καθώς και  χρήσιμα τηλέφωνα και γραμμές στήριξης και ενημέρωσης.

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

 

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ


Σε ότι αφορά στη θεραπεία, εκδίδονται έντυπα που απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και στα άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης.

 

Οδηγός Θεραπείας

Ο Οδηγός αυτός αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να λειτουργούν όλες οι θεραπευτικές Δομές/ Προγράμματα καθώς και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, έτσι ώστε να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας και να τυγχάνουν της έγκρισης του ΑΣΚ.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Χρήση και Εξάρτηση

Το έντυπο αυτό περιέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με δομές και προγράμματα του θεραπευτικού συνεχούς που λειτουργούν στην Κύπρο.

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Oδηγός Συστήματος Υποβολής Παραπόνων

Ο Οδηγός αυτός παραθέτει τις αρχές που διέπουν τέτοια συστήματα υποβολής παραπόνων καθώς και την προτεινόμενη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα.

Για να δείτε τον Οδηγό, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Oδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επανένταξης

Το έντυπο αυτό αποτελεί μια προσπάθειά του ΑΣΚ να συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες που παρέχονται, από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, σε άτομα που επιθυμούν να εργοδοτηθούν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ή απλά να ενημερωθούν                    για  τις υπηρεσίες/προγράμματα.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

 

3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Oδηγός Μείωσης της Βλάβης που συνδέεται με τη χρήση ουσιών

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και περιλαμβάνει πληροφορίες για ασφαλή χρήση, πρόληψη της μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών  και των θανάτων από υπερβολική δόση. Οι πληροφορίες στο έντυπο προέρχονται από το έντυπο "Οδηγός Επιβίωσης στην Αθήνα για Χρήστες Ουσιών" του προγράμματος άμεσης πρόσβασης ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ.

Για να δείτε το έντυπο πατήστε πιο κάτω:

Μέρος Α              

Μέρος Β

Βασικές Πληροφορίες για την Ηπατίτιδα Β

 Ενημερωτικό Έντυπο του Συνδέσμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

 

Εσύ έκανες το Τεστ; 5 Λόγοι που πρέπει να Εξεταστείτε για Ηπατίτιδα C

 Ενημερωτικό Έντυπο του Συνδέσμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

 Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και διαχείριση της χρήσης ουσιών και συνδεόμενων  διαταραχών στην εγκυμοσύνη Guidelines for the identification and management of substance  use and substance use disorders in pregnancy (WHO, 2014)

Η χρήση αλκοόλ και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας για την μητέρα και το παιδί. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ (2014) αναπτύχθηκαν με στόχο να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας όσον αφορά στη παροχή κατάλληλης στήριξης των μητέρων που εγκυμονούν ή πρόσφατα απόκτησαν παιδί, οι οποίες κάνουν χρήση αλκοόλ ή/και άλλων παράνομων ουσιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτύχουν υγιείς αλλαγές και θετικά αποτελέσματα για τις ίδιες και το έμβρυο ή το βρέφος τους.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Εxperts’ opinions on available responses to women drug users
 Η έκδοση αυτή καταγράφει τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων στη ΕΕ σχετικά με τις διαθέσιμες  παρεμβάσεις που απευθύνονται στις  γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης,  αλλά και τα  αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας.

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

 Drug Abuse Treatment Toolkit

 Η έκδοση αυτή των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί πρακτικό οδηγό για το σχεδιασμό και εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων  στον τομέα της εξάρτησης.    

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

  Guidelines for the Evaluation of Treatment in the Field of Problem Drug Use

 Μέσω της έκδοσης αυτής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας παρέχονται βασικές πληροφορίες για τις επιλογές, τα κύρια στοιχεία και τις διαδικασίες αναφορικά με την αξιολόγηση της θεραπείας της τοξικοεξάρτησης. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεραπείας της τοξικοεξάρτησης, ερευνητές, καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα αυτό.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο  

 

Ευρετήριο των συχνότερων χρησιμοποιούμενων όρων των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

 

Policy brief

HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a comprehensive package of interventions

Το έντυπο αυτό αφορά σε μια ανάλυση του UNODC σχετικά με την πρόληψη του ιού HIV, την θεραπεία και την φροντίδα μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα, με αναφορά σε ένα  πακέτο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

 Έντυπο ΟΚΑΝΑ - Κύηση και χρήση ουσιών

 Ο οδηγός αυτός , ο οποίος παραχωρήθηκε απο τον ΟΚΑΝΑ στο ΑΣΚ, μέσα στα πλαίσια του μνημονίου  συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, συνιστά ένα βασικό ενημερωτικό έντυπο για την κατανόηση και την  ορθή διαχείριση των προκλήσεων και των ειδικών προβλημάτων που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και  τον τοκετό στις περιπτώσεις χρήσης εξαρτησιογόνων                         ουσιών.

 Για να δείτε το έντυπο, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Oδηγός Προώθησης και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το ΑΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προκύπτουν με τα νέα οικονομικά δεδομένα αλλά και το συνεχώς εξελισσόμενο καθεστώς της χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε στην εκπόνηση του «Οδηγού Προώθησης και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» που εμπίπτουν στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Για περισσότερα ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

 Έκθεση για την Ψυχική Υγεία και Εξαρτήσεις στα πλαίσια των φυλακών, μια έκδοση της Ομάδας  Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Για να δείτε την έκθεση, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Έντυπο -ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Τμήμα πολιτικής

                      Τμήμα Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης

 

 

  ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο αναβαθμισμένος Οδηγός, περιλαμβάνει αναφορές στο νομοθετικό πλαίσιο και σε πτυχές που αφορούν στα ανήλικα άτομα και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους Λειτουργούς των ΜΜΕ να αναφέρονται με ακρίβεια και αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγματος, στην κατανόηση του φαινομένου, στη στήριξη των ατόμων με εξάρτηση καθώς και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

 


Κατευθυντήριες Γραμμές Εκπαίδευσης Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ

Γενικός στόχος της ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραµµών είναι η διασφάλιση της παροχής αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων Υπεύθυνης Πώλησης και ∆ιάθεσης για το Αλκοόλ (ΥΠ∆Α) στους επιχειρηµατίες και στο προσωπικό υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ.

 

Οδηγός Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Κοινωνικής Φροντίδας

Στο  έντυπο  αυτό, συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και κοινωνικής φροντίδας, παγκύπρια,  για σκοπούς διευκόλυνσης των συνεργατών του ΑΣΚ. 

 

Οδηγός «Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ»

O οδηγός «Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ» (ΥΠΔΑ) συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ψυχολογίας για λογαριασμό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης στην  «Υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ». Ο σκοπός του Οδηγού είναι η αναγνώριση των στοιχείων αναφορικά με την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ από επαγγελματίες υποστατικών διάθεσης αλκοόλ σε όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των καφετεριών, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, μπαρ, pubs, περιπτέρων και mini markets.  Ο οδηγός ΥΠΔΑ, παρέχει πληροφορίες και χρήσιμο υλικό που μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών ασφαλούς πώλησης αλκοόλ. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ασφαλέστερη πώληση αλκοολούχων ποτών στις τοπικές κοινωνίες, πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και καλύτερη φιλοξενία τους στους χώρους των υποστατικών. Επίσης, ο Οδηγός στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των ευθυνών και υποχρεώσεων όλων εκείνων που εμπλέκονται στην πώληση αλκοόλ. Έτσι, η εφαρμογή των εισηγήσεων από τον Οδηγό, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την μείωση της πιθανότητας βλάβης σε πελάτες και να αναβαθμίσει το υποστατικό ως ένα χώρο ασφαλούς διάθεσης ή κατανάλωσης αλκοόλ και διασκέδασης. Για πρόσβαση στο ειδικό τρίπτυχο, πατήστε το σύνδεσμο.