08/11/2017 - Παρουσίαση EMCDDA στην Οριζόντια Ομάδα για τα ναρκωτικά για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Στην πρόσφατη συνάντηση της HDG (11-12 Οκτωβρίου 2017) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) παρουσίασε τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ουσιοεξάρτησης (ECDD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Συγκεκριμένα πρόκειται για τις πιο κάτω ουσίες, οι οποίες εάν αξιολογηθούν ως επικίνδυνες θα τεθούν υπό διεθνή έλεγχο:

Ocfentanil, Furanyl fentanyl (Fu-F), Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl), Carfentanil , 4 -Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF), Tetrahydrofuranylfentany l (THF-F), 4-Fluoroamphetamine (4- FA), AB-PINACA ,AB-CHMINACA, 5F-PB-22, UR-144 12. 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB). Etizolam, Pregabalin, Tramadol, Cannabidiol.

Η παρουσίαση του EMCDDA περιέχει πληροφορίες για την κατηγορία της κάθε ουσίας, σε ποιές χώρες της ΕΕ έχει εντοπισθεί, πόσους θανάτους έχει προκαλέσει, καθώς και σε ποιές χώρες είναι ήδη ελεγχόμενη η συγκεκριμένη ουσία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο σύνδεσμο εδώ.

03/10/2017 - Υποτροφία Διδακτορικού ΔιπλώματοςTο Κέντρο Ερευνών SHORE & Whariki, του College of Health, στο Πανεπιστήμιο Massey δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας για υποτροφία διδακτορικού διπλώματος στους τομείς της χρήσης ναρκωτικών, της αγοράς ναρκωτικών και της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Η ομάδα έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στους εξής τομείς: έρευνα για νέες ψυχοδραστικές ουσίες, έρευνα στα αστικά λύματα, μεταρρύθμιση της πολιτικής για την κάνναβη, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τις παράνομες αγορές ουσιών στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τριετή υποτροφία, με έδρα στο  Auckland, της Νέας Ζηλανδίας. Οι υποψήφιοι από μια σειρά επιστημονικών κλάδων όπως η υγεία, η τοξικολογία, τα νομικά, η οικονομία και η εγκληματολογία. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2017

28/07/2017 - ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΟ EMCDDA, ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Το Ευρωπαικό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις γιατην πλήρωση μίας κενής θέσης επιστημονικού αναλυτή στον τομέα της χρήσης ουσιών, με μονοετή συμβόλαιο. Για περισσότερε πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

10/07/2017 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΕΕ «Δικαιοσύνη»

H πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιοσύνη» της ΕΕ δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουλίου 2017. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2.632.000 ευρώ.

 

Οι ετήσιες προτεραιότητες της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

 

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα του εντοπισμού και της επιδημιολογίας της χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών,

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η διαδικτυακή διακίνηση ναρκωτικών,

- Υποστήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ενισχύοντας: (i) τη λειτουργία τους, (ii) τις δυνατότητες τους σε τοπικό επίπεδο, (iii) τις μεθόδους που αναπτύσσουν για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και (iv) τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στη βάση των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας στον τομέα της μείωσης της ζήτησης,

- Υποστήριξη  φορέων στον τομέα της πρόληψης, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, κυρίως στα πλαίσια προώθησης των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας.

 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 25 Οκτωβρίου 2017 στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο

 

04/07/2017 - Νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά ΕΕ 2017- 2020

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 20 Ιουνίου 2017 το Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα ελληνικά, πατήστε το σύνδεσμο.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα αγγλικά, πατήστε το σύνδεσμο.

 

page 123456789