Βασικές Δραστηριότητες

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

  • Τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες.
  • Το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα.
  • Το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των σχετικών προγραμμάτων (κρατικού και μη κρατικού τομέα).
  • Την έγκριση και οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εξάρτησης και τη μείωση της προσφοράς ουσιών.
  • Την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μείωση της βλάβης.
  • Τη σύνθεση και τη διάχυση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην κοινωνία για την πρόκληση των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων συμπεριφορών στην Κύπρο.
  • Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώματα και διεθνείς οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έντυπο  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ -ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Τμήμα πολιτικής και τμήμα παρακολούθησης και τεκμηρίωσης).

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΚ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ETOΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Έχει εγκριθεί ο προυπολογισμός του ΑΣΚ για το έτος 2014. Παρακαλώ πατήστε εδώ.