28.11.2017, 01:13

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ, από το πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της βλάβης "ΣΤΟΧΟΣ"

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, το πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της βλάβης ¨ΣΤΟΧΟΣ¨, έχει σχεδιάσει σχετική δράση. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επιπέδων αλκοόλης από τους λειτουργούς του προγράμματος, δια μέσου της αναπνοής και παράλληλα θα δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια για την χρήση αλκοόλ.

Ωράριο και ημερομηνίες που θα προσφέρεται η παρέμβαση: 8/12/2017 ημέρα Παρασκευή  και μεταξύ των ωρών 20.00-00.00 περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ.