04.12.2017, 11:00

Ετήσια Έκθεση Αλκοόλ 2016

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση για το αλκοόλ η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες  για τις δράσεις μέσα απο την Εθνική Στρατιγική 2017-2020, τα διαθέσιμα προγράμματα στην Κύπρο, καθώς και στοιχεία για την κατάσταση στην Κύπρο, όσον αφορά στο αλκοόλ. Για πρόσβαση στην έκθεση ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.