24.01.2018, 03:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020

Αγαπητοί Συνεργάτες του Δικτύου Πρόληψης,

Νοουμένου ότι η έγκριση προγραμμάτων που εφαρμόζονται στον τομέα πρόληψης έληξε με το πέρας του 2017, παρακαλείστε όπως υποβάλετε  εκ νέου τα προγράμματα πρόληψης για σχετική έγκριση για την περίοδο 2018-2020. Ενημερώνεστε ότι η έγκριση από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου αποτελεί προϋπόθεση για λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για την σχετική αίτηση.

Δείτε επίσης κατάλογο με τα προγράμματα πρόληψης που έχουν επιχορηγηθεί από την ΑΑΕΚ  για το 2018 μέσω της διαδικασίας προκηρύξεων προτάσεων.